System Integrator

SYSTEM INTEGRATOR ผู้นำระบบควบคุม และ จัดจำหน่ายระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากำลังการจ่ายพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติ
พร้อมให้บริการทางด้านวิศวกรรมระบบควบคุมไฟฟ้า อาทิเช่น
      
 

ออกแบบ จำหน่าย และติดตั้ง ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ให้แก่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมที่ผลิตไฟฟ้าจำหน่าย

ออกแบบ จำหน่าย และติดตั้ง ระบบควบคุมระยะไกล SCADA HMI System ให้แก่ การไฟฟ้าฯ โรงไฟฟ้าเอกชน

ออกแบบ จำหน่าย และติดตั้ง ระบบสั่งการระยะไกล จาก Feeder Device ไปยังศูนย์ควบคุม SCADA กฟภ.

ออกแบบ จำหน่าย และติดตั้ง ระบบสั่งการระยะไกล ให้แก่ โรงไฟฟ้า SPP, IPP เพื่อรับส่งข้อมูลกับศูนย์ควบคุมแห่งชาติ กฟผ.

Powered by MakeWebEasy.com